Interview with Kevin James Carroll about his heartsongs and more

Friday there is an amazing heartcircle concert in the Vondelkerk in Amsterdam with Kevin James Carroll with chanting circle, kirtan & heartsongs. Wednesday we have a facebooklive again from the site of heartfire which we also link to our TVNR  sites and Thursday evening we Broadcast the complete interview on TVNR Radio around 7 pm dutch time. This first concert is the start of his worldtour 2018

Listen here the interview in our Archive:
 

Chanting Heartsongs, Mantra & Kirtan

A powerful way to reconnect to the heart.

When we are in connection with our heart, we naturally reflect its harmony in our emotions, thoughts, words and deeds..
Our heart has its own consciousness and is a doorway to consciousness unobstructed by thoughts and conditioning.

Connected to our heart we find that we are naturally the person that we can spend a lifetime attempting to imitate. We are all the things we call good, without trying or needing to follow outer influences, just simply utilizing the intelligence of our heart.

 

Upcoming
Events.

 

 

listen Thursday 7pm on our website with the Listen Live button!!

be welcome and enjoy!

www.tvnr.eu

Tickets for this concert are available at heartfire
www.heartfire.nl

For the tour dates and more info about the artist

visit https://kevinjamesheartsongs.com/

Almost Every Sunday we Broadcast lectures of Ronald p. Beesley

Because we have this season also some festivals and fairs on Sunday mornings, we Broadcast sometimes on Wednesday evenings 8 pm dutch time

This wednesday 16th of may

We Broadcast the lectures:
Self- Observation
&
The phenomenum of resurrection

Wednesday 23th of may

We Broadcast the lectures:

The grace of god whitin us
&
Life energies

 


When there is no lecture, there is no anouncement on facebook.

We Broadcast these lectures on Sundays 10 am (Dutch Time)
and wednesdays at 8 PM (Dutch Time)

Be Welcome!

http://v4.mystreamplayer.com/tvnradio

Verslag Massage & complementair Vakbeurs 2018 deel 1 nu na te beluisteren in ons archief

Deel 1 van het verslag massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Met oa een heel interessant item over artsen en hun status in de reguliere zorg zodra ze zich aansluiten als complementair genezer, waar de patiënt of cliënt zelf aan zet is, alles over alle huidige verschuivingen in de reguliere en complementaire zorg en wat federatie cam therapeuten doet in dit gebied, met Gerda Pereboom, directrice van instituut cam.

Tevens een interessant item over ondernemen vanuit het hart en ondernemers geluk, met de schrijver van de boeken 100 dagen dankbaarheid en zelfstandige met plezier, Alexandra Smith. Ze is werkzaam als verhaal coach en ondernemerscoach.

Het nieuwe opvoeden, met Cochita van Dijk, die ook het online opvoedcafe runt.
Tevens een mooi interview met Tona Wong Chung directrice van healingspace over healingspace, haar boek en de weg naar liefde.
We spraken met beezzzwax.com, Druivenpitolie.nl en we hadden een dubbelinterview met twee vertegenwoordigers van de bond voor europese refloxologen.

we wensen jullie heel veel luisterplezier!

 

Verslag Massage & complementair vakbeurs 2018 Hoevelaken

Onlangs stonden we met onze stand  op de massage & complementair vakbeurs in Hoevelaken

Gedurende twee dagen deden we maar liefst 15 interviews, Teveel om binnen 1 uitzending te delen.

 

Daarom zullen we de interviews verdelen over twee avonden

uitzending 1 zal plaatsvinden maandag 14 mei om 20.00 uur.

uitzending twee zal plaatsvinden donderdag 17 mei om 20.00 uur

 

Deze uitzendingen zijn in het Nederlands

We wensen jullie heel veel luisterplezier!

 

Bijzondere 1ste dag op de massage en complementair vakbeurs in Hoevelaken, de beurs voor therapeuten en masseurs met vele mooie ontmoetingen en verrassende onderwerpen en interviews met onder andere federatie cam therapeuten van het Cam instituut, Het Nieuwe Opvoeden, met Conchita Govers die samen met Diane ook het onlineopvoedcafe runt mbt kinderen van de nieuwe tijd, beezzzwax.com  ,druivenpitolie.nl , healing space met Tona Wong Chung, Alexandra Smith van Fabelaars over haar boeken, waaronder ‘Zelfstandige met Plezier’ en over het wezenlijke van ondernemen vanuit het hart en Twee bestuursleden van BER ( Bond van Europese Reflexologen en andere exposanten.

Dag 2 massage complementair vakbeurs Hoevelaken.
Vandaag hebben we interviews afgenomen met oa: flow health technology met Gary Barham en collega, Met Gary hadden we een mooi interview over De christus en sophia energie, de werking van energetische omgevingsstoringen door zendmasten, micro en macro kosmos en meer.

Instituut massage bij kanker, afgenomen door anton over alles dat zich in dit gebied afspeelt en de fabel van niet masseren bij kanker en wat je als therapeut moet weten bij massage bij kanker.

k2 medical care Benelux,over Osteocare en over de klachten van patienten en welke scheikundige samenstellingen de klachten kunnen verminderen en de kracht van de vitamine preparaten.

Ook spraken we met Fysische Vasculaire therapie Bemer,

Stichting natuurlijk welzijn, over hun werk met therapeuten en artsen om hun doel te bereiken. Tevens delen ze een prachtig blad en symposium over reguliere en alternatieve gezondheidszorg.

Batc belangenorganisatie voor therapeut en consument,
Verder spraken we met Miek Bakker , spreker voor organisatie mnt international en werkzaam als voetreflex en manueel Neurotherapeut en spraken we met Esther Soselisa , van praktijk achter de horizon die werkzaam is als basispsycholoog, hypnose en regressie therapeut en ze start binnenkort met een lezingenreeks over samenwerking in de zorg en hoe belangrijk het in deze tijd is dat er actief wordt samengewerkt in de reguliere en complementaire zorg, gezonde voeding en meer.

 

foto van Claire Bänziger.
foto van Claire Bänziger.
foto van Claire Bänziger.
foto van Claire Bänziger.

Tonight at 8 pm on Transparent Flemish Dutch Radio
Dutch Broadcast about massage and Complementary healthcare Trade fair we visited recently.

Part 1 of the report massage and complementary trade fair Hoevelaken

With a very interesting item about doctors and their status in regular health care in the Netherlands as soon as they join as a complementary healer praxis , where the patient or client himself is involved in changing the healthcare system, everything about all current shifts in regular and complementary health care in the Netherlands and what federation camtherapists do in this area, with Gerda Pereboom, director of institute cam.

Also an interesting item about entrepreneurship from the heart and entrepreneurs happiness, with the writer of the books 100 days gratitude and independent with pleasure, Alexandra Smith. She works as a storyteller coach and entrepreneur coach.

The new upbringing, with Cochita van Dijk, who also runs the online parenting cafe.
Also a nice interview with Tona Wong Chung director of healingspace about healingspace, her book and the way to love.
We spoke with beezzzwax.com , Druivenpitolie.nl and we had a double interview with two representatives of the union for European refloxologists. Al the interviews we recorded at this fair are in Dutch.

we wish you lots of listening pleasure!

Thursday at 8:00 pm broadcast part two
with other institutions and compagnies.

Day 2 massage complementary trade fair Hoevelaken.
Today we have conducted interviews with: flow health technology with Gary Barham and colleague, With Gary we had a nice interview about Christ and sophia energy, the working of energetic environmental disturbances like transmitter masts, the working of micro and macro cosmos and more.

Institute massage while having  cancer, taken by anton about everything that takes place in this area and the fable of not massaging in cancer situations and what you as a therapist should know at massage in cancersituations.

k2 medical care Benelux, about Osteocare and about the complaints of patients and which chemical compositions can reduce the symptoms and the strength of the vitamin preparations.

We also spoke with Physical Vascular Therapy Bemer,

Foundation natural well-being, about their work with therapists and doctors to achieve their goal. They also share a beautiful magazine and symposium about regular and alternative health care.

Batc advocacy organization for therapist and consumer,
Furthermore, we spoke with Miek Bakker, speaker for organization mnt international and working as foot reflex and manual Neurotherapist and we spoke with Esther Soselisa, from practice behind the horizon working as a basic psychologist, hypnosis and regression therapist and she will soon start a lecture series on cooperation in healthcare and how important it is at this time that there is active collaboration in regular and complementary healthcare,  the use of healthy nutrition and more.

Be welcome!!

www.sooner.nl

www.tvnr.nl

 

Interview with Kevin James Carroll about his heartsongs and more

Friday there is an amazing heartcircle concert in the Vondelkerk in Amsterdam with Kevin James Carroll with chanting circle, kirtan & heartsongs. Wednesday we have a facebooklive again from the site of heartfire which we also link to our TVNR and Transparant Vlaams Nederlands radio facebook sites and Thursday evening we Broadcast the complete interview on TVNR Radio around 7 pm dutch time.

Chanting Heartsongs, Mantra & Kirtan

A powerful way to reconnect to the heart.

When we are in connection with our heart, we naturally reflect its harmony in our emotions, thoughts, words and deeds..
Our heart has its own consciousness and is a doorway to consciousness unobstructed by thoughts and conditioning.

Connected to our heart we find that we are naturally the person that we can spend a lifetime attempting to imitate. We are all the things we call good, without trying or needing to follow outer influences, just simply utilizing the intelligence of our heart.

 

Upcoming
Events.

 

 

listen Thursday 7pm on our website with the Listen Live button!!

be welcome and enjoy!

www.tvnr.eu

Tickets for this concert are available at heartfire
www.heartfire.nl

For the tour dates and more info about the artist

visit https://kevinjamesheartsongs.com/

Interview Mirabai Ceiba , now available in our archive

Recently TVNR Radio had an interview with Mirabai Ceiba in Amsterdam in cooperation with Heartfire.


Mirabai Ceiba,   started in the Netherlands with the first concert in the  Song of Life Tour 2018.

TVNR Radio did a facebook live interview for heartfire and for the ones who didn’t see the live special on Facebook and you tube

we also recorded an interview to share with our listeners about Mantra and the yoga retreats of Mirabai Ceiba, their Concert tour that recently started in Amsterdam, About their new children album, The mantra movie, connection and more.

 

listen in link below:

Yogific Yoga and Vegan Festival 2018 Nijmegen

Saturnday 19 may, TVNR Radio will be at Yogific Yoga and Vegan Festival in Nijmegen The Netherlands. We will make a special report about the festival.
You can also visit our stand and enjoy a great festival with several yogaclasses, lectures, meditation, kirtan and bollywood dancing and of course a big 100 % vegan food market.
enjoy!!

www.tvnr.nl

 

 

yogi Nijmegen Yoga and Vegan festival
Treat your mind, body and soul to multiple Yoga and meditation sessions conducted by many talented Yoga and meditation teachers from 3 countries

Join the biggest Yoga and Vegan festival in Nijmegan at Breble, Honigcomplex. Participate in Yoga sessions, enjoy yummy vegan and raw vegan food, shop for vegan products and attend talks on mental health. Entry fee of only €6 and €10 (on-the-door) entitles you to attend all Yoga sessions, stalls, workshops and talks for free. Free entry for children (under 14 years).

Please note that entry to classes is on a first-come basis so you may have to queue at busy times, but it will be worth the wait. We request you to kindly vacate the room after attending the class and join the queue should you wish to attend consecutive classes. We have created 6 rooms in the venue for running all-day-long Yoga/meditation sessions, talks on mental health, and sessions for children. There are also stalls areas where you can find vegan beauty products, accessories, bags, shoes and lots of yummy vegan food with gluten-free options. There is something for everyone at this lovely festival so bring your family and friends along.
Please Bring Your Own Yoga Mats

Date: May 19, 2018
Time: 9:00–18.00
Venue: Brebl, Waalbandijk 14 E/F, 6541 AJ Nijmegen

https://yogific.org/

 

Broadcast Interview Mirabai Ceiba

Recently TVNR Radio had an interview with Mirabai Ceiba in Amsterdam in cooperation with Heartfire.


Mirabai Ceiba,   started in the Netherlands with the first concert in the  Song of Life Tour 2018.

TVNR Radio did a facebook live interview for heartfire and for the ones who didn’t see the live special on Facebook,

we also recorded an interview to share with our listeners about Mantra and the yoga retreats of Mirabai Ceiba, their Concert tour that recently started in Amsterdam, About their new children album, The mantra movie, connection and more.

We will Broadcast this interview on Saturnday evening 12 may, 8 pm dutch time.

We wish you a lot of joy listening!

After the interview we share a music special  about Mirabai Ceiba with our listeners.

 

 

“In this interview we recorded  at IJburg Amsterdam, we talked about the concert & the tour, the power of mantra, their nature retreats, connection and more!

Thank you Claire Bänziger from tvnr radio for your heartfelt questions.

 

 

Thankfull for this cooperation with Jeroen and Danielle from Heartfire and of course the beautifull meeting with Bogdan, Angelika and Markus!

and the amazing concert they gave in Amsterdam.

 

next concerts in the tour & retreats  are:

10 May 2018 Alicante, SP Concert
12 May 2018 Barcelona, SP Concert
15 May 2018 Kiev, UA Concert
17 May 2018 St. Petersburg, RU Concert
19 May 2018 St. Petersburg, RU Workshop
20 May 2018 Helsinki, FI Concert
22 May 2018 Riga, LV Concert
24 May 2018 Tallinn, EE Concert
26 May 2018 Zurich, CH Concert
06 Jun 2018 Prague, CZ Concert
24 Jun 2018 Arillas, GR June 24 – 29 @ Ocean Samadhi
30 Jun 2018 Sjöbo, SE June 30 – July 7 @ Yoga Mela Festival
15 Jul 2018 Eourres, FR July 15 – 21 @ Mountain Samadhi Retreat
31 Aug 2018 Rhinebeck, NY ( US ) Aug 31 – Sep 3 @ Omega Ecstatic Chant
25 Oct 2018 Santiago de Chile, CL Concert – Tickets Available Soon!
27 Oct 2018 Montevideo, UY Concert – Tickets Available Soon!
29 Oct 2018 Buenos Aires, AR Concert – Tickets Available Soon!
15 Nov 2018 Mexico City, MX Concert

 

 

“Together, Angelika and Markus have forged engaging new style of world devotional music blending Gurmukhi mantras from the Kundalini Yoga tradition with original songs in English and Spanish that reflect a Native American influence and also draw words of wisdom from Rumi, Thich Nhat Hanh, Guru Nanak and Yogi Bhajan. Through exquisitely crafted recordings like their CD A hundred Blessings, Mirabai Ceiba weave a beguiling tapestry from these diverse influence and sources. And that’s what the music feels like: a beneficent and abundant gift from the universe. In concert, they inspire all present to chant together in a spirit of compassionate love and Oneness.”

 

“Mirabai Ceiba are currently working on new material soon to be released. They have released several albums as Sevati (2015), Live in Concert (2014), Sacred Love Meditations (2013), Between the Shores of Our Souls (2012), The Grace Within You (2012), Awakened Earth (2011), A Hundred Blessings (2010) and Ocean (2008).”

Mirabai Ceiba HomePage