Verslag Massage & complementair vakbeurs 2018 Hoevelaken

Onlangs stonden we met onze stand  op de massage & complementair vakbeurs in Hoevelaken

Gedurende twee dagen deden we maar liefst 15 interviews, Teveel om binnen 1 uitzending te delen.

 

Daarom zullen we de interviews verdelen over twee avonden

uitzending 1 zal plaatsvinden maandag 14 mei om 20.00 uur.

uitzending twee zal plaatsvinden donderdag 17 mei om 20.00 uur

 

Deze uitzendingen zijn in het Nederlands

We wensen jullie heel veel luisterplezier!

 

Bijzondere 1ste dag op de massage en complementair vakbeurs in Hoevelaken, de beurs voor therapeuten en masseurs met vele mooie ontmoetingen en verrassende onderwerpen en interviews met onder andere federatie cam therapeuten van het Cam instituut, Het Nieuwe Opvoeden, met Conchita Govers die samen met Diane ook het onlineopvoedcafe runt mbt kinderen van de nieuwe tijd, beezzzwax.com  ,druivenpitolie.nl , healing space met Tona Wong Chung, Alexandra Smith van Fabelaars over haar boeken, waaronder ‘Zelfstandige met Plezier’ en over het wezenlijke van ondernemen vanuit het hart en Twee bestuursleden van BER ( Bond van Europese Reflexologen en andere exposanten.

Dag 2 massage complementair vakbeurs Hoevelaken.
Vandaag hebben we interviews afgenomen met oa: flow health technology met Gary Barham en collega, Met Gary hadden we een mooi interview over De christus en sophia energie, de werking van energetische omgevingsstoringen door zendmasten, micro en macro kosmos en meer.

Instituut massage bij kanker, afgenomen door anton over alles dat zich in dit gebied afspeelt en de fabel van niet masseren bij kanker en wat je als therapeut moet weten bij massage bij kanker.

k2 medical care Benelux,over Osteocare en over de klachten van patienten en welke scheikundige samenstellingen de klachten kunnen verminderen en de kracht van de vitamine preparaten.

Ook spraken we met Fysische Vasculaire therapie Bemer,

Stichting natuurlijk welzijn, over hun werk met therapeuten en artsen om hun doel te bereiken. Tevens delen ze een prachtig blad en symposium over reguliere en alternatieve gezondheidszorg.

Batc belangenorganisatie voor therapeut en consument,
Verder spraken we met Miek Bakker , spreker voor organisatie mnt international en werkzaam als voetreflex en manueel Neurotherapeut en spraken we met Esther Soselisa , van praktijk achter de horizon die werkzaam is als basispsycholoog, hypnose en regressie therapeut en ze start binnenkort met een lezingenreeks over samenwerking in de zorg en hoe belangrijk het in deze tijd is dat er actief wordt samengewerkt in de reguliere en complementaire zorg, gezonde voeding en meer.

 

foto van Claire Bänziger.
foto van Claire Bänziger.
foto van Claire Bänziger.
foto van Claire Bänziger.

Tonight at 8 pm on Transparent Flemish Dutch Radio
Dutch Broadcast about massage and Complementary healthcare Trade fair we visited recently.

Part 1 of the report massage and complementary trade fair Hoevelaken

With a very interesting item about doctors and their status in regular health care in the Netherlands as soon as they join as a complementary healer praxis , where the patient or client himself is involved in changing the healthcare system, everything about all current shifts in regular and complementary health care in the Netherlands and what federation camtherapists do in this area, with Gerda Pereboom, director of institute cam.

Also an interesting item about entrepreneurship from the heart and entrepreneurs happiness, with the writer of the books 100 days gratitude and independent with pleasure, Alexandra Smith. She works as a storyteller coach and entrepreneur coach.

The new upbringing, with Cochita van Dijk, who also runs the online parenting cafe.
Also a nice interview with Tona Wong Chung director of healingspace about healingspace, her book and the way to love.
We spoke with beezzzwax.com , Druivenpitolie.nl and we had a double interview with two representatives of the union for European refloxologists. Al the interviews we recorded at this fair are in Dutch.

we wish you lots of listening pleasure!

Thursday at 8:00 pm broadcast part two
with other institutions and compagnies.

Day 2 massage complementary trade fair Hoevelaken.
Today we have conducted interviews with: flow health technology with Gary Barham and colleague, With Gary we had a nice interview about Christ and sophia energy, the working of energetic environmental disturbances like transmitter masts, the working of micro and macro cosmos and more.

Institute massage while having  cancer, taken by anton about everything that takes place in this area and the fable of not massaging in cancer situations and what you as a therapist should know at massage in cancersituations.

k2 medical care Benelux, about Osteocare and about the complaints of patients and which chemical compositions can reduce the symptoms and the strength of the vitamin preparations.

We also spoke with Physical Vascular Therapy Bemer,

Foundation natural well-being, about their work with therapists and doctors to achieve their goal. They also share a beautiful magazine and symposium about regular and alternative health care.

Batc advocacy organization for therapist and consumer,
Furthermore, we spoke with Miek Bakker, speaker for organization mnt international and working as foot reflex and manual Neurotherapist and we spoke with Esther Soselisa, from practice behind the horizon working as a basic psychologist, hypnosis and regression therapist and she will soon start a lecture series on cooperation in healthcare and how important it is at this time that there is active collaboration in regular and complementary healthcare,  the use of healthy nutrition and more.

Be welcome!!

www.sooner.nl

www.tvnr.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *