Paul Vens

 

Paul Vens maakt internationale Radio Programma’s

Paul Vens is bij velen bekend door onder anderen zijn stilteconcerten in binnen- en buitenland, zijn zestien cd’s met eigen werk, schilderijen en boeken en maakt sinds kort ook radioprogramma’s voor Amerikaanse, Argentijnse en Belgische radiostations waaronder de specials voor Transparant Vlaams Nederlands Radio.

Langzaamaan komt er weer meer belangstelling voor de onafhankelijke artiesten, dat zijn componisten en muzikanten die geen zin hebben om hun werk aan te passen aan de formats van de multinationals als Spotify.

Paul Vens & Friends is ook onafhankelijk, maar werkt wel samen met bijvoorbeeld een Frans promotiebureau, dat de muziek bij veel internetzenders bezorgt. Want als je vernieuwing of experimentele muziek zoekt, vind je die vooral bij de internetzenders. “De publieke en commerciële zenders, uitzonderingen daargelaten, draaien vooral top 40 en gouwe ouwe, daar kunnen wij dan weer niet zoveel mee. In de Verenigde Staten ontdekte ik een radiostation dat zich richt op de onafhankelijke muzikanten. Zij hoorden mijn muziek en vroegen me om een radioshow van een uur te maken. Dat viel goed, met mijn Nederlands-Engels accent, wat qua uitspraak niet te vergelijken is met het Amerikaans. Uiteindelijk hebben we afgesproken dat ik tien radioprogramma’s voor hen ga maken van elk een uur, met alleen eigen muziek. Dat is fantastisch!”

Ook maakte Paul al een programma over Tibetaanse klankschalen en het werken daarmee in instituten en verzorgingshuizen. Dit programma is ook opgevraagd door twee stations in Argentinië. In België en Nederland zijn ook verschillende Nederlandstalige programma’s van Paul te beluisteren via Radio TVNR. Er zijn verschillende mogelijkheden om als onafhankelijke muzikant goed werk te blijven maken. Een belangrijke ontwikkeling is dat mensen steeds meer het belang gaan begrijpen van lokaal investeren. Dat is noodzakelijk als je zeggenschap, voorzieningen en cultuur wilt blijven houden in het lokale en regionale leven.

Op de website van Paul is alles te lezen over zijn werk, zijn schilderijen kunnen bekeken worden en zijn muziek is te beluisteren en te bestellen. Ook is het mogelijk om hier alle tot nu toe uitgezonden radioshows van Paul te beluisteren: www.paulvens.com

 

Paul Vens makes international Radio Programs

Paul Vens is known by many through his silence concerts in the Netherlands and abroad, his sixteen CDs with his own work, paintings and books and he has recently also made radio programs for American, Argentine, canedian and Belgian radio stations including the specials for TVNR Radio.

Gradually there will be more interest in the independent artists, that are composers and musicians who do not want to adapt their work to the formats of the multinationals like Spotify.

Paul Vens & Friends is also independent, but works together with, for example, a French promotion agency that delivers the music to many Internet channels. Because if you’re looking for innovation or experimental music, you’ll find it especially with the internet channels. “The public and commercial channels, with the exception of exceptions, are mostly top 40 and oldies, we can not do much with that. In the United States, I discovered a radio station that focuses on the independent musicians. They heard my music and asked me to make a radio show of one hour. That was good, with my Dutch-English accent, which in terms of pronunciation is not comparable with the American. In the end we agreed that I would make ten radio programs for them, each with an hour, with only their own music. That’s fantastic!”

Paul also made a program about Tibetan singing bowls and working in institutes and nursing homes. This program has also been requested by two stations in Argentina. In Belgium and the Netherlands, various Dutch-language programs by Paul can also be listened . Radio TVNR presents on regular basis Dutch and english Broadcastshows of Paul Vens. There are various possibilities to continue to make good work as an independent musician. An important development is that people increasingly understand the importance of local investment. This is necessary if you want to maintain control, facilities and culture in local and regional life.

On the website of Paul everything can be read about his work, his paintings can be viewed and his music can be listened to and ordered. It is also possible to listen to all of Paul’s radio shows that have been broadcast so far: www.paulvens.com

1,594 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag