Reconnected Spaces

Programma over wetreconnected spacesenschap, muziek, filosofie en spiritualiteit. Met Claire Bänziger. In dit programma zullen een veelvuldigheid aan onderwerpen voorbij komen op het gebied van spiritualiteit. Elk programma heeft zijn eigen ingang, thema of gebied van waaruit we een opstap nemen naar een dieper perspectief m.b.t. het gebied van waaruit we starten. Vanuit de wetenschap, muziek en filosofie worden er verbanden gelegd en bepaalde thema’s of aspecten inhoudelijk zichtbaar en invoelbaar of ervaarbaar gemaakt. Langs deze weg zullen er ingangen worden geboden die meer inzicht en ruimte geven aan onze verbinding met de kosmos en deelaspecten in een helder licht worden geplaatst. Tegelijkertijd komen er een aantal perspectieven aan de orde n.a.v. boeken, artikelen/lezingen en muziek. Tevens wordt er op de chat ruimte geboden om dieper op deze thema’s in te gaan en om ervaringen te delen. Een veelzijdig programma met een verhelderende en verbindende functie.