Sattva Chandra

 

NPMDT 13d Teacher

Vanaf jongsaf aan is Chandra de wereld , geloven en de ziel aan het onderzoeken. Zo was ze al heel vroeg veel aan het lezen over het leven na de dood, wat er gebeurt met de ziel als mensen overlijden,bijna dood ervaringen, of God bestaat, waar verschillende stromingen in geloven,etc.  Interesse in de wereld die we niet zien was eerst wat haar aandacht trok, (eerder) niet beseffend dat ze op latere leeftijd juist daardoor verdiepingen kan aangaan in de gezondheidszorg en het energiewerk.

Sattva Chandra heeft o.a. ervaring opgedaan als hulpverlener in de Geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is ze ook werkzaam in de zorg.

Diverse spirituele workshops gevolgd zoals reiki en andere vormen van energiewerk,Hypnotherapie (daar ook trainingen in gevolgd).

Daarnaast ook interesse in Systemisch werk, , astrologie, voeding,wetenschap,natuur,etc. Naast boeken lezen ook meerdere congressen, trainingen, opleidingen gevolgd. Dit blijft doorgaan, ze heeft een breed interessegebied.

Ze vond wat ze zocht bij de New Paradigm Multi Dimensional Transformation workshops.John Armitage (Haridas baba) is de grondlegger hiervan.

New Paradigm MDT had eerder de naam Shamballa MDH maar heeft een naamswijziging ondergaan in 2012. Alles blijft zich ontwikkelen :).

Leven vanuit zelfmeesterschap is datgene wat ze met liefde uitdraagt om mensen te assisteren vanuit hun ware en innerlijke kracht te leven. Dat is ook  een van de redenen waarom ze zich zo thuis voelt in de NPMDT .

 

Dit maandelijkse programma zal aangekondigd worden per thema op de website en op onze facebook pagina’s.

 

http://blog.sattvachandra.nl/

 

From an early age, Chandra explored the world, believing * (God) and the soul. Interest in the world that we do not see with our eyes was first that which caught her attention, not realizing that later in life with that background could experience floors in her life, health care and later assist hspers through coaching and energy work (eg. Reiki).

She found what she was looking for in the New Paradigm Multi Dimensional Transformation energy. John Armitage (Haridas baba) is the founder of this.Living out of self-mastery is what she conveys with love to assist people to live from their true and inner strength. That is also one of the reasons why she feels so at home in the NPMDT. In 2010 she became NPMDT 13D teacher so she can also facilitate these workshops.

Sattva Chandra experiences life as a school of learning, and goes through all layers of consciousness to be and remain as pure an “instrument” entirely from her own core and inner strength, for All (people, animals, souls) who resonate and by being allowed to be assisted in their processes. She is now extremely grateful for her life and experiences it as a happy soul to be able to contribute this, among other things.

In the new year she will share a short Podcast every month to broadcast with all kinds of themes. These podcasts will last about 15 to 20 minutes and during the program and afterwards she will be present for an hour on the chat for interaction, questions and sharing around the theme of that evening.

This monthly program will be announced per theme on the website and on our Facebook pages.606 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag